Author: [中]瞿蜕园

瞿蜕园(1894-1973),名宣颖,字兑之,以字行,号铢庵,自称铢庵居士,晚号蜕园,中国湖南省善化人,史学家、文学家、书画家。他出身世家,家学渊源。